Wij geloven dat de omgeving van onze deelnemers een belangrijke factor vormt in het bereiken van duurzame leefstijlverandering en het succes van onze programma’s. In de vormgeving van onze programma’s wordt altijd rekening gehouden met de omgeving en bijvoorbeeld de gezinssituatie. Een uniek concept binnen Leef Fit is ons ‘buddy systeem’; waarbij de mogelijkheid bestaat om een programma samen met een andere deelnemer te doorlopen. Dit kan iemand zijn die je zelf kiest als buddy; bijvoorbeeld een partner, goede vriend of vriendin en/of een collega, of iemand waar je op basis van startniveau en doelen aan gekoppeld wordt. Leef Fit beschikt over een platform waarin deelnemers kunnen sparren over de voortgang van verandering, elkaar kunnen motiveren en succeservaringen kunnen delen; samen bereik je meer! Dit platform dient tevens als systeem om buddy’s aan elkaar te kunnen koppelen.